Stokke Historielags program for 2020 - 2021

Tirsdager kl. 1900 på Stokke Bygdetun hvis annet sted ikke er oppgitt. Gratis adgang på foredragene. Med forbehold om avlysinger pga Koronapandemien. 

15.09.             Dakota DC-3. Det første veteranflyet i Norge

                        v/ Arne Karlsen Nedrelien

20.10.             Myntfunnet på Sand

                        v/ Siv Abrahamsen og Vibeke Lia

17.11.             Stokke Apotek i forrige årtusen

                        v/ Karl Arne Wærnhus

19.01.2021    Hvilke historiske kilder finnes i Vestfoldarkivet? 

                        v/ Marit Slyngstad

16.02.             Togstopp mellom Tønsberg og Sandefjord før og nå

                        v/ Karl Hagelund

                        Årsmøte

16.03.             Skriftgransking som tause vitner

                        v/ Reidun Wilhelmsen

 20.04.             Den gang et brød kostet milliarder. Inflasjonen i Tyskland 1923.

                        v/ Bjørn Deberitz

     

Spørsmål om programmet kan rettes til lagets leder, Svein-Erik Bergsholm, tlf. 928 08 308. Velkommen til hyggelig samvær!

                    

Stokke Historielag Tillitsvalgte etter årsmøtet 2020

Leder / redaktør Arv og Ætt Svein-Erik Bergsholm

Styremedlem (kasserer/nestl.) Øystein Hov

Styremedlem (sekretær) Gretha Holtan Folkestad

Styremedlem Erling Halvorsen

Styremedlem Bjørg Ormestad Rasmussen

Varamedlemmer 1. Marit Tverberg 2. Håkon Fadum 3. Kristi Reed