Stokke Historielags program 2021

Koronapandemien gjør at vi inntil videre må utsette planlagte møter og foredrag. Historielagsmøtene avholdes tirsdager kl. 1900 på Stokke Bygdetun hvis annet sted ikke er oppgitt. Gratis adgang på foredragene. 

Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes på Stokke Bygdetun tirsdag 16. februar kl. 1900. Kun behandling av årsmøtesaker (årsberetning, regnskap og valg). Pga. myndighetenes restriksjoner er det plass til et begrenset antall medlemmer. Påmelding til leder Svein-Erik Bergsholm, tlf. 92808308 eller e-post bergsholm44@gmail.com. Sakspapirer kan bestilles på samme adresse og legges ut på Stokke bibliotek og nedenfor på denne hjemmesiden.

Saker som ønskes behandlet, må være leder i hende senest fredag 5. februar.

 

Planlagte møter med forbehold om utsettelse, da vi følger myndighetenes anbefalinger.                   

16.03.             Skriftgransking som tause vitner

                        v/ Reidun Wilhelmsen

 20.04.             Den gang et brød kostet milliarder. Inflasjonen i Tyskland 1923.

                        v/ Bjørn Deberitz

     

Spørsmål om programmet kan rettes til lagets leder, Svein-Erik Bergsholm, tlf. 928 08 308. Velkommen til hyggelig samvær!

                    

Stokke Historielag Tillitsvalgte etter årsmøtet 2020

Leder / redaktør Arv og Ætt Svein-Erik Bergsholm

Styremedlem (kasserer/nestl.) Øystein Hov

Styremedlem (sekretær) Gretha Holtan Folkestad

Styremedlem Erling Halvorsen

Styremedlem Bjørg Ormestad Rasmussen

Varamedlemmer 1. Marit Tverberg 2. Håkon Fadum 3. Kristi Reed