Stokke Historielags program for 2019

 

Tirsdager kl. 1900 på Stokke Bygdetun hvis annet sted ikke er oppgitt. Gratis adgang på foredragene. 

23.04. 2019            Finmaler'n. Historien om en byoriginal fra Stokke

                        v/ Dag O. Bruknapp

20.08.2019    Besøk hos Elfi Sverdrup på Askjerød

                        Frammøte i Dalenveien 624 kl. 1800. Samkjøring ønskelig.

Utstyr deg for kafferast.

17.09.             Melsomvik og 1905

                        v/ flaggkommandør Jacob Børresen

15.10.             Ynglingene som sivilisasjonsbyggere  i middelalderen

                        v/ Truls Øhra

19.11.             Saltverket på Vallø (med film)

                        v/ Ragnar Henriksen

14.01.2020    Bildekåseri fra Stokke og omegn

                        v/ Øystein Rismyhr

18.02.             Ord som kommer og går

                        v/ Jens Barland

                        Årsmøte

17.03.             Ole Olsen Lian og norsk fagbevegelse

                        v/ Nils Henning Hontvedt

21.04.             Det norske forsvar i Skottland 1940-45

                        v/ George Bratli                     

Spørsmål om programmet kan rettes til lagets leder, Svein-Erik Bergsholm, tlf. 928 08 308. Velkommen til hyggelig samvær!

                       

 

Stokke Historielag Tillitsvalgte etter årsmøtet 19.2.2019

Leder / redaktør Arv og Ætt Svein-Erik Bergsholm

Kasserer/nestleder Øystein Hov

Sekretær Gretha Holtan Folkestad

Styremedlemmer Erling Halvorsen Knut Husum

Varamedlemmer . Marit Tverberg Kristi Reed Bjørg Ormestad Rasmussen