Stokke Historielags program for 2018-19

 

Tirsdager kl. 1900 på Stokke Bygdetun hvis annet sted ikke er oppgitt. Gratis adgang på foredragene.

 

20.02.2018             Harald Kihle: "......en åpenbaring av herligheter."

                        v/ Einar Gunleiksrud og Magnar Jørgensen

                        Årsmøte

 

 

20.03.             Kald krig og Vestfold

                        v/ Erlend Larsen

 

 

24.04.             Fattigprotokollen - alle familier har en glemmebok

                        v/ Tor Gervin

 

21.08.2018    Rusletur på Langø

                        v/ Hans Winge-Sørensen

                        Frammøte kl. 1800. Parkering ved låven på Langø. Samkjøring                              ønskelig. (Utstyr deg for kafferast.)

 

 

18.09.             Viser og vers med lokalt historisk preg

                        v/ Tone Krohn

                       

 

16.10.             Norsk lærebokhistorie

                        v/ Dagrun Skjelbred

                       

 

20.11.             Peder L. Stangebyes fotografier med hovedvekt på Stokke

                        v/ Rune Sørlie

 

 

15.01.2019    "Norske gardsbruk - Stokke". Når kommer den ut?

                        v/ Lars Jørgen Ormestad

 

 

19.02.             Folk og hus i "Villastrøket"

                        v/ Siv Abrahamsen

                        Årsmøte

 

 

19.03.             Med Saga Farmand (Klåstadskipet) til Miklagard

                        v/ Eivind Luthen

 

 

23.04.             Finmaler'n. Historien om en byoriginal fra Stokke

                        v/ Dag O. Bruknapp

                       

Spørsmål om programmet kan rettes til lagets leder, Svein-Erik Bergsholm, tlf. 928 08 308. Velkommen til hyggelig samvær!