Stokke Historielags program 2021

Koronapandemien gjør at vi inntil videre må utsette planlagte møter og foredrag. Historielagsmøtene avholdes tirsdager kl. 1900 på Stokke Bygdetun hvis annet sted ikke er oppgitt. Gratis adgang på foredragene. 

Spørsmål om programmet kan rettes til lagets leder Svein-Erik Bergsholm, tlf. 92808308 eller e-post bergsholm44@gmail.com.

Tillitsvalgte etter årsmøtet 2021  

Leder (redaktør)             Svein-Erik Bergsholm    

Kasserer (nestleder)      Øystein Hov                    

Sekretær                          Gretha H. Folkestad      

Styremedlem                  Erling Halvorsen

Styremedlem                  Bjørg Ormestad Rasmussen

Varamedlemmer               

Marit Tverberg

Håkon Fadum

Kristi Reed                      

Arrangementskomité   

Per Fimland (leder)

Turid Moholt                 

Anne Elise Marheim

Gina Marie Moen          

Hanne Fagerland

Maria P. Andreassen    

Nils Jan Johansen          

Slektsgranskingskont.   Brita Nordberg               

Revisor                             Kristoffer Haugan

Vararevisor                     Lisbeth Borg                                                              

Valgkomité                      Eva Ellefsen (leder)

                                          Bjørn Korsane

                                          Inger Hanne Johannessen

Stokke Bygdetun            Svein-Erik Bergsholm    

                                          Vidar Aarvold                               

                                          Bjørg O. Rasmussen                    

-          vara                    1. Gretha H. Folkestad  

-                                      2. Nils Jan Johansen      

-                                      3. Marit Tverberg          

Melsom Mølle                Thor Einar Holmén        

      -       vara                    Brit Menes Arnesen      

Bogen Kunstnerv.          Kai Roger Skjelbred                                   

-          vara                    Erling Halvorsen            

Fortidsminnefor. Sfj.     Bjørn Vidar Hansen                     

Tilsyn minnestøtta         Asbjørn Gjelsås (leder)

                                          Reidulf Kjærås

Tilsyn sag- og mølleruiner i Borgebekken:  Agnar Dammen