Sponsor

Takk til Bygdetunets samarbeidspartnere

Stokke Bygdetun er en stiftelse som i hovedsak driver sin virksomhet ved hjelp fra de frivillige. Medlemmer fra Stokke Historielag og andre stiller opp som omvisere, kjøkkenhjelp, museumsvakt og på ulike dugnader. Museet som i dag består av 6 bygninger, skal vedlikeholdes og arbeide ved bygdetunet skal koordineres og utføres. Vi er derfor takknemlig for gode støttespillere som bidrar med nødvendig økonomisk støtte til virksomheten.

Sandefjord Kommune er vår viktigste bidragsyter med fast overføring av midler. Vi slutttfører arbeide med nye sponsorpakker for 2018 - 2021 i disse dager. Oppdatering kommer ! 

Vår hovedsponsor for 2015 til 2017  var Stokke Historielag.

Sponsor 2015 til 2017
Vestfold Næringstomter A/S og
Gjennestad Hagesenter

Støtteponsor 2015 til 2017
DNB
MidtVestfold Regnskap
NENY Stokke
Veidekke Entrepenør

Støtteannonsør 2015 til 2017
Borgeskogen Elektro A/S
Stokke Rørhandel A/S
Statoil Stokke
Røisgaard Transport
Torp