Organisasjon

En del av dugnadsgjengen tar en pust i bakken

Stokke Bygdetun er en privat stiftelse med formål å drive museumsvirksomhet, og å aktivisere bygdefolk til å ta vare på og utvikle kultur og miljø i Stokke.
Stokke Historielag  og Sandefjord Kommune  er viktige støttespillere både økonomisk og ved frivillig  innsats. Vi samarbeider med flere lokale og regionale foreninger og organisasjoner som bidrar til aktivitet på bygdetunet. Museet holdes vedlike og åpent i sommersesongen av frivillige, de fleste fra historielagets mer enn 900 medlemmer.  

Styre: Stiftelsens styre består av 5 medlemmer:

- 2 medlemmer oppnevnt av Stokke kommune
- Stokke Historielags leder
- 2 medlemmer oppnevnt av Stokke Historielag

Styreleder:            Vidar Aarvold, Stokke Historielag

Styremedlemmer:    Svein Erik Bergsholm (Leder Stokke Historielag) Øivind Nilsen (Stokke Kommune) Nils Ingar Aabol (Stokke Kommune), Knut Husum (Stokke Historielag)

Varamedlemmer: Dag Einar Kværhellen og Marianne Bakke Hangaas fra Stokke Kommune, Greta Holtan Folkestad, Turid Moholt, Marit Tverberg fra Stokke Historielag.

                             
                            
Årsmøtet avholdes i mars hvert år.

Ledelse:
Daglig leder :                                    Signe E. Hultgren
Kasserer:                                          Erik Kristiansen
Vaktmester og dugnadsleder ute :     Hans Gundersen
Dugnadsleder inne:                           Turid Korsane
Vaktledere:  Solveig og Olav Aas, Thorild og Erik Kristiansen, Lovise Trollsås og Anne Elise Marheim, Turid Korsane og Turid Moholt 
 .


Frivillige:
Stokke Bygdetun er i tillegg avhengig av frivillige og en stor dugnadsinnsats . Mange av historielagets medlemmer deltar under arrangementer som omvisere, museumsvakter, på kjøkkenet eller i kiosken. Vi trenger stadig flere frivillige så ta gjerne kontakt med en av oss, dersom du ønsker å stille opp på en åpen søndag .