Organisasjon

En del av dugnadsgjengen tar en pust i bakken

Stokke Bygdetun er en privat stiftelse med formål å drive museumsvirksomhet, og å aktivisere bygdefolk til å ta vare på og utvikle kultur og miljø i Stokke.
Stokke Historielag  og Stokke kommune  er viktige støttespillere både økonomisk og ved frivillig  innsats av mange av historielagets mer enn 900 medlemmer.  

Styre: Stiftelsens styre består av 5 medlemmer:

- 2 medlemmer oppnevnt av Stokke kommune
- Stokke Historielags leder
- 2 medlemmer oppnevnt av Stokke Historielag

Styreleder:            Vidar Aarvold, Stokke Historielag

Styremedlemmer:    Svein Erik Bergsholm (Leder Stokke Historielag) Øivind Nilsen (Stokke Kommune) Nils Ingar Aabol (Stokke Kommune), Knut Husum (Stokke Historielag)

Varamedlemmer: Dag Einar Kværhellen og Marianne Bakke Hangaas fra Stokke Kommune, Greta Holtan Folkestad, Turid Moholt, Marit Tverberg fra Stokke Historielag.

                             
                            
Årsmøtet avholdes i mars hvert år.

Ledelse:
Daglig leder :                                    Signe E. Hultgren
Kasserer:                                          Erik Kristiansen
Vaktmester og dugnadsleder ute :     Hans Gundersen
Dugnadsleder inne:                           Turid Korsane
Vaktledere:  Inger Sommerseth og Arne Aashammer,  Grete og Yngvar Bergsholm, Solveig og Olav Aas, Thorild og Erik Kristiansen, Lovise Trollsås og
Anne Elise Marheim, Turid Korsane og Turid Moholt .

Frivillige:
Stokke Bygdetun er i tillegg avhengig av frivillige og en stor dugnadsinnsats . Mange av historielagets medlemmer deltar under arrangementer som omvisere, museumsvakter, på kjøkkenet eller i kiosken. Vi trenger stadig flere frivillige så ta gjerne kontakt med en av oss, dersom du ønsker å stille opp på en åpen søndag .